Världens största sociala nätverk för grannskap ska överbrygga gapet mellan vilja och handling bland Sveriges grannar

Stockholm, 14 maj, 2019: Svenska grannskap väntar på chansen att blomstra. Över hälften av alla svenskar (52 %) vill utveckla bättre relationer med sina grannar. Fyra av fem är villiga att ägna minst en halvtimme i veckan för att hjälpa sina grannar. Däremot är inte svenskarna riktigt säkra på hur de ska göra detta. Det största hindret är att över hälften (52 %) inte vet vilka insatser som behövs och hur de kan hjälpa till (36 %). Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Nextdoor*, jordens största sociala nätverk för grannar, som nu lanseras i Sverige. Grannsamverkan är eftertraktat, där Nextdoor sett en snabb global tillväxt. Sverige är det tionde landet i ordningen att få tillgång till plattformen och företaget värderas idag till över en miljard dollar.

Undersökningen visar att det finns en stark vilja bland människor i samma närområde att samverka och hjälpa varandra betydligt mer än vad vi gör idag. Drivkrafterna till detta är flera men undersökningen visar att de tre viktigaste faktorerna som grannar tillsammans skulle vilja utveckla i sitt närområde är:

  1. Säkerheten i kvarteret
  2. Att skapa en vänlig och öppen atmosfär
  3. Underhåll av parker, gator och trottoarer

“I världens alla hörn finns människor som längtar efter en starkare känsla av gemenskap. Medan teknik gör det möjligt för oss att knyta an på nätet, söker människor nu mer än någonsin djupare relationer i verkligheten, säger Sarah Friar, CEO på Nextdoor. “Vi är glada över att kunna erbjuda en plattform som ger svenskarna möjligheten att tillsammans arbeta mot att bygga starkare och säkrare samhällen”.

Undersökningsresultaten bekräftar även den klassiska bilden av svensken som något introvert. Hela 51 % av de svarande anger att de bara kan förnamnet på upp till tre personer som bor i deras grannskap, varav 12 % inte kan namnet på en enda granne.

Många svenskar är flitiga användare av sociala nätverk, men enligt undersökningen handlar det framförallt om interaktioner med andra än de som bor i närområdet. Endast 30 % anger att de har kontakt med ett par grannar via sociala nätverk, medan 60 % inte har kontakt med någon person i närområdet. Om den situationen förändras, så finns det stora möjligheter att bekämpa den ensamhet som idag drabbar många svenskar.   

I de fall svenskar umgås med personer i närområdet, sker det oftast inom ramarna för en särskild tillställning snarare än mer spontant umgänge. De vanligaste situationerna där grannar faktiskt umgås är enligt undersökningen: grillning (30 %), midsommarfirande (18 %), kräftskiva (13 %) och att vara tomte åt grannen på julafton (7 %).

“Det känns speciellt att lansera just i Sverige. Svenskar kan vara lite reserverade mot nya människor, samtidigt som över hälften anger att de vill utveckla relationer med människor i närområdet, där 20 % av dessa dessutom vill träffa nya vänner. Vi känner oss hemma här eftersom Sverige ända sedan Ericssons första dagar har tillhört de mest tekniskt innovativa länderna i världen”, säger Sarah Friar.

Undersökningen visade även att 35 % av svenskarna själva ibland skulle vilja ha hjälp av personer i sitt närområde. 50 % av dem säger dock att de inte vet vart de ska vända sig för hjälp och 36 % vågar eller vill inte fråga personer som de inte känner om hjälp. 68 % av de svarande har aldrig lånat något av sina grannar under det senaste året.

Om Nextdoor
Nextdoor (nextdoor.com) är världens största, lokala app för grannskapet. Nextdoor möjliggör samtalen på lokal nivå som ger grannar möjlighet att bygga starkare och säkrare samhällen. Att bygga förbindelser i den verkliga världen är ett universellt mänskligt behov. Den sanningen och verkligheten av att grannskap är en av de viktigaste och mest användbara plattformarna i våra liv har varit vägledande principer för Nextdoor sedan lanseringen 2011. I dag förlitar sig grannar på Nextdoor i fler än 230 000 kvarter runt om i världen i USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Spanien, Australien, Sverige och Danmark, med många fler på ingång.

Nextdoor är ett privatägt företag med säte i San Francisco med stöd från framstående investerare, inklusive Benchmark Capital, Greylock Partners, Kleiner Perkins, Axel Springer och andra.

För mer information och bilder, besök: se.nextdoor.com/

Nextdoor är gratis, säkert och det är enkelt att registerera sig: se.nextdoor.com/

Om undersökningen
*Undersökningen genomfördes under mars 2019 via Dynata Research på uppdrag av Nextdoor och baseras på ett representativt urval av fler än 1000 svenskar där 50 % av respondenterna var kvinnor och 50 % män.