Karriär

Vi tror att vi kan kultivera en vänligare värld där alla har en stadsdel som de kan lita på genom grannskap

Nextdoor är byggt på idén att grannskapet är en av de viktigaste gememskaperna i våra liv. Vi är en digital mötesplats för grannar. För dig som vill få praktiska tips, hålla sig informerad eller hjälpa varandra i vardagslivet.

Gå med i vårt innovativa, mångsidiga och välkomnande team och hjälp oss att skapa starka band grannar emellan runt om i världen.

Kärnvärderingar

Mångfald är styrka

Hos Nextdoor firar vi våra likheter och skillnader. Vi vet att för att bygga en produkt som verkligen stärker samhällen runt om i världen måste vi förstå deras kulturer, principer och traditioner.

För att få den förståelsen bygger vi ett mångfaldigt team som återspeglar varje samhälls unika egenskaper och odlar en inkluderande miljö där alla kan ses och höras.


Därför är jag ett Nextdoor-fan

”I en av de viktigaste samhällena finns: ditt område. Det är fantastiskt att se hur globalt anslutna internet har gjort oss alla, men på bekostnad av att vi känner oss mer isolerade. Det har varit givande att använda teknik för att hjälpa till att reparera sprickor som den kan ha bidragit till samt arbeta tillsammans med andra som också prioriterar samverkan mellan människor och samhällen. ”

Kevin Liu — Engineering Lead, huvudkund

Kevin på Nextdoor som ler med blå bakgrund

HIDDEN

Healthy = Happy
Nextdoor covers 100% of the health, vision, and dental premiums for you, your spouse or domestic partner, and your dependents. We also provide a monthly wellness stipend, health FSA, a OneMedical membership, and tools for mental wellbeing.

Time off when you need it
15 vacation days, a flexible sick policy, 12 weeks of parental, family or medical leave, a transition back to work program, and a global end of year shut down to help you achieve work-life balance.

Grow with us
Build your career with an annual learning and development stipend, and by working closely with leaders on impactful projects that positively shape Nextdoor and neighborhoods everywhere.

Everything else
Commuter and dependent care pre-tax FSAs, 401(k), volunteer time off, fun team off-sites, Apple products, tools for financial wellbeing, your choice of a sit/stand desk, and more!